18 Haziran 2021 tarihli ve 31515 sayılı Resmî Gazete’ de duyurusu yayımlanan ve detayları aşağıda yer alan hava aracı kazası tamamlanmıştır:

10.06.2019 tarihinde, Side Sportif Havacılık Derneği İktisadi İşletmesi envanterinde kayıtlı, TC-DBO tescil işaretli, hava aracının Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde düşmesi sonucu iki kişinin ölümü ve bir kişinin ağır yaralanması ile sonuçlanan hava aracı kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporları incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.