Yeni Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği

Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının ikincil mevzuat düzenlemeleri kapsamında hazırlanan Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği 14 Kasım 2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelikle birlikte mülga KAİK döneminde hazırlanan 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.