Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği

Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının ikincil mevzuat düzenlemeleri kapsamında hazırlanan Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği 27 Kasım 2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelikle birlikte mülga KAİK döneminde hazırlanan 10 Temmuz 2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.