Avrupa Birliği Demiryolu Ajansı (ERA) tarafından organize edilen İrlanda Demiryolu Kaza İnceleme Birimi’nin (RAIU) Peer -review (eşdeğer kurumca inceleme) toplantısı - Haberler - Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı

Avrupa Birliği Demiryolu Ajansı (ERA) tarafından organize edilen İrlanda Demiryolu Kaza İnceleme Birimi’nin (RAIU) Peer -review (eşdeğer kurumca inceleme) toplantısı

Avrupa Birliği Demiryolu Ajansı tarafından organize edilen İrlanda Demiryolu Kaza İnceleme Birimi’nin (RAIU) Peer -review (eşdeğer kurumca inceleme) toplantısı 14-15 Kasım 2022 tarihlerinde İrlanda, Dublin’de düzenlenmiştir. Romanya Ulusal Demiryolu Kaza İnceleme Birimi AGIFER Başkanlığında, Belçika Ulusal Demiryolu Kaza İnceleme Birimi (RAIIU) Başkanı, İsveç Demiryolu Kaza İnceleme Birimi (SHK) Başkanından oluşan Eşdeğer Kurum İnceleme Komitesi, Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA) gözlemcisi, gözlemci olarak İngiltere Ulusal Demiryolu Kaza İnceleme Birimi (RAIB) ve ülkemiz adına Ulusal Demiryolu Kaza İnceleme Birimi (UEİM) uzmanları katılmıştır. Toplantı sonunda İrlanda Ulusal Demiryolu Kaza İnceleme Birimi (RAIU)’nin kuvvetli ve zayıf yönleri eşdeğer kurum inceleme taslak raporu olarak raporlanmıştır. Katılımcı ülke heyetlerinin ilave yorum ve notları sonrası rapor nihai hale gelerek Avrupa Demiryolu Ajansı (ERA)’ya sunulacaktır.

Fotoğraflar