3 Aralık 2022 tarihli 32032 sayılı Resmî Gazete’ de duyurusu yayımlanan ve detayları aşağıda yer alan hava aracı kazası tamamlanmıştır: - Haberler - Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı

3 Aralık 2022 tarihli 32032 sayılı Resmî Gazete’ de duyurusu yayımlanan ve detayları aşağıda yer alan hava aracı kazası tamamlanmıştır:

01.06.2022 tarihinde, KTO Karatay Üniversitesine ait, TC-PTA tescil işaretli, 3708 seri numaralı, Alexander Schleicher ASK 21 tipi hava aracı, öğretmen pilot (TR.FCL. S.09078) ve öğrenci pilot (21236) kontrolünde, oto vinç sistemi tarafından çekme başladıktan sonra, palye pozisyonunda açı verirken, lövyenin sıkışmasıyla start yapılması (vinçten kurtarma) sonucunda sert iniş gerçekleştirmiş ve hava aracı kazası meydana gelmiştir.

Meydana gelen kazada öğretmen pilot yaralanmıştır. Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiş ve Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır.