Avrupa Birliği Demiryolu Ajansı (ERA) tarafından düzenlenen IPA Toplantısı ve Demiryolu Kaza İnceleme Eğitimi

Avrupa Birliği Demiryolu Ajansı tarafından organize edilen toplantı 8-9 Kasım 2023 tarihlerinde Hırvatistan, Split’te gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda Avrupa Birliği Aday ülkelerinin Ulusal Demiryolu Kaza İnceleme organizasyonlarının, IPA kapsamında iş birliği kurulan yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde kazanımları gelişimleri ve halen yaşanan eksiklikler konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Ortak Demiryolu Kaza İnceleme süreçleri, insan ve organizasyonel faktörler ve dijital kaynakların kaza inceleme yöntemleri (Digital Forensic) konularında eğitim gerçekleştirilmiştir. Birimimiz uzmanları da ülkemizde yürütülen kaza inceleme yöntemleri konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir. Toplantı ve eğitime ilişkin sunum ve içerikleri Avrupa Demiryolu Ajansı internet sitesinde paylaşılmıştır.

Fotoğraflar