21.09.2022 tarihinde Denizli İli, Çardak İlçesi’nde meydana gelen RA-31591 tescil işaretli yangın helikopteri kazasına ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır.

    21.09.2022 tarihinde Denizli İli, Çardak İlçesi’nde meydana gelen RA-31591 tescil işaretli yangın helikopteri kazasına ilişkin inceleme sonunda nihai rapor üzerine değerlendirme ve görüş alışverişi amacıyla ziyarette bulunan IAC/MAK Kaza İnceleme Uzmanları ile Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

    Toplantıda kaza inceleme esnasında kullanılan yöntemler, kayıt cihazı incelemesi ve analizler değerlendirilerek havacılık emniyetinin arttırılması üzerine görüşler karşılıklı olarak paylaşılmış olup taraflar arası iyi niyet dilekleri ile toplantıya son verilmiştir.

    


Fotoğraflar