20 Temmuz 2023 tarihli 32254 sayılı Resmî Gazete’ de duyurusu yayımlanan ve detayları aşağıda yer alan hava aracı ciddi olayı tamamlanmıştır:

18.09.2022 tarihinde, sahibi Meltem Zalaltuntaş olan, TC-AZK tescil işaretli, Mooney M20J tipi, 24-3314 seri numaralı hava aracı, pilot (TR.FCL.A.14810) kontrolünde, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkışı sonrası, Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesislerine inişi esnasında, pist dışına çıkmış ve hasarlı hava aracı ciddi olayı meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Nihai Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiş ve Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır.