29 Eylül 2022 tarihli 31968 sayılı Resmî Gazete’ de duyurusu yayımlanan ve detayları aşağıda yer alan hava aracı ciddi olayı tamamlanmıştır: - Haberler - Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı

29 Eylül 2022 tarihli 31968 sayılı Resmî Gazete’ de duyurusu yayımlanan ve detayları aşağıda yer alan hava aracı ciddi olayı tamamlanmıştır:

22.04.2022 tarihinde, sahibi ve işleticisi Vizyon Havacılık San. ve Tic. A.Ş. olan, TC-UEG tescil işaretli, Tecnam P2008JC tipi, 1189 seri numaralı hava aracının, saat 13:45 UTC’ de Nevşehir Kapadokya Havalimanı, 29 pistine inişine müteakip burun dikme lastiğinin yerinden çıkması ile sonuçlanan, maddi hasarlı hava aracı ciddi olayı meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiş ve Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır.