28 Ağustos 2022 tarihli 31937 sayılı Resmî Gazete’ de duyurusu yayımlanan ve detayları aşağıda yer alan hava aracı ciddi olayı tamamlanmıştır: - Haberler - Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı

28 Ağustos 2022 tarihli 31937 sayılı Resmî Gazete’ de duyurusu yayımlanan ve detayları aşağıda yer alan hava aracı ciddi olayı tamamlanmıştır:

EP-MNP tescil işaretli, hava aracının, 24.12.2015 tarihinde, İstanbul Atatürk Havalimanı S-6 uçak park yerine yanaşırken park pozisyonunda duramayıp, park halinde bulunan HAVAŞ’a ait araca çarpması neticesinde hava aracı ciddi olayı meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiş ve Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır.