23.10.2020 tarihli 31283 sayılı Resmî Gazete’ de duyurusu yayımlanan ve detayları aşağıda yer alan hava aracı ciddi olayı tamamlanmıştır:

31.08.2019 tarihinde, sahibi ve işleticisi Türk Hava Yolları A.O olan, TC-JHM tescil işaretli, B737-800 tipi hava aracı, İstanbul Havalimanı 35R pistine inişine müteakip, C8 hızlı çıkış taksi yolundan C taksi yoluna girileceği esnada dönememiş, ön dikmesi ve sol ana dikmesinin şerit toprak sahaya çıkması ile sonuçlanan hava aracı ciddi olayı meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.