19.11.2020 tarihli 31309 sayılı Resmî Gazete’ de duyurusu yayımlanan ve detayları aşağıda yer alan hava aracı ciddi olayı tamamlanmıştır:

18.06.2020 tarihinde, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Genel Havacılık işletmesine ait TC-OMU tescil işaretli, Evektor SportStar RTC tipi, 20121504 seri numaralı hava aracının Ondokuz Mayıs Havalimanı 01 pistine inişi esnasında sola doğru dönerek pistten çıkması sonucu hasarlı hava aracı ciddi olayı meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.